Świadectwo energetyczne w Polsce - kompletny przewodnik na rok 2023

Dowiedz się, jak uzyskać świadectwo energetyczne, co zawiera i dlaczego jest ważny. Przeczytaj, jakie budynki wymagają certyfikatu i jakie są nowe wymagania od 2023 roku.
Od 28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o certyfikatach (świadectwiach) energetycznych, które będą miały znaczący wpływ na każdą nieruchomość w Polsce. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, te zmiany dotkną również Ciebie. W tym artykule omówimy, co się zmieni, dlaczego te zmiany są tak istotne oraz jak wpłyną na Twoje finanse. Bądź przygotowany na przyszłe zmiany i dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć już teraz.

Dlaczego zmiany w ustawie z 2023 roku dotyczą każdej nieruchomości i jak wpłyną na Twój portfel?


Wraz z wejściem w życie nowych przepisów w 2023 roku, każda nieruchomość w Polsce będzie musiała posiadać aktualny certyfikat energetyczny. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, bez względu na jej rodzaj i przeznaczenie, będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu energetycznego, który będzie ważny przez okres 10 lat.

Nowe przepisy dotyczące świadectwach energetycznych wprowadzają również szereg innych zmian, takich jak nowe wymagania dotyczące certyfikacji, wymagania dla energetyka, obowiązek prezentacji certyfikatu energetycznego w ogłoszeniach o sprzedaży nieruchomości oraz harmonogram wprowadzenia nowych przepisów.

Co to jest świadectwo energetyczne i kto go potrzebuje?

Świadectwo energetyczne to dokument, który zawiera informacje o efektywności energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest on wymagany przez prawo w większości krajów Unii Europejskiej przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Świadectwo energetyczne jest potrzebny zarówno właścicielom, jak i najemcom budynków i lokali mieszkalnych. Pomaga on określić poziom zużycia energii przez budynek lub lokal oraz zidentyfikować potencjalne obszary poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu właściciele i najemcy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w efektywność energetyczną, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Zawiera on również informacje na temat zużycia energii przez różne systemy i urządzenia w budynku, takie jak oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja. Dokument ten określa również poziom emisji gazów cieplarnianych związanych z zużyciem energii w budynku.
Certyfikat energetyczny jest niezbędny przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, ale może być również przydatny w przypadku modernizacji budynku lub przy planowaniu inwestycji w energię odnawialną. Dzięki niemu można łatwiej określić, jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność energetyczną budynku i zminimalizować koszty związane z zużyciem energii.

Kiedy potrzebne są świadectwa energetyczne dla budynków?

Certyfikat charakterystyki energetycznej jest nieodzowny w wielu sytuacjach. Kiedy zaleca się uzyskanie certyfikatu energetycznego dla budynku?

 1. Sprzedaż lub wynajem nieruchomości – Każda osoba, która planuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości, musi dostarczyć certyfikat energetyczny budynku. Brak tego dokumentu będzie odnotowany w akcie notarialnym i podlegać będzie pouczeniu przez notariusza.
 2. Uniknięcie kary urzędowej – Nieposiadanie wymaganego certyfikatu energetycznego niesie za sobą ryzyko otrzymania urzędowej kary grzywny, która może sięgnąć nawet 5000 złotych.
 3. Próba uzyskania dofinansowania na nieruchomość – Większość programów wsparcia oraz oferujących dotacje wymaga posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku. Jest to niezbędny warunek do złożenia wniosku o ewentualne dofinansowanie.
 4. Finalizacja formalności na zakończenie budowy – Obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej obejmuje także osoby, które kończą budowę swojej nieruchomości. W tym momencie należy dostarczyć certyfikat w wersji elektronicznej lub papierowej.
 5. Jeśli składamy wniosek o dotację, konieczne jest posiadanie świadectwa energetycznego budynku. Moje Ciepło jest niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o środki finansowe.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Proces uzyskania świadectwa energetycznego składa się z kilku kroków, które trzeba przejść, aby uzyskać ten dokument.

Oto kroki, które należy podjąć:
1
Wybór uprawnionego do wykonania audytu energetycznego.
Aby uzyskać certyfikat energetyczny, należy skorzystać z usług uprawnionego audytora energetycznego. Należy więc znaleźć odpowiednią osobę lub firmę, która spełni wymagania ustawowe i jest w stanie przeprowadzić audyt energetyczny dla danej nieruchomości.
2
Przygotowanie dokumentów i raportu energetycznego
Na podstawie wyników audytu energetycznego, audytor przygotuje raport energetyczny oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do uzyskania certyfikatu energetycznego, takie jak m.in. zaświadczenia o charakterystyce energetycznej urządzeń czy dokumentacja projektowa.
3
Złożenie wniosku o certyfikat energetyczny
Po przygotowaniu raportu energetycznego i dokumentów, należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu energetycznego w odpowiednim urzędzie. Wniosek może być złożony osobiście, przez pocztę lub elektronicznie.
4
Odbiór certyfikatu energetycznego
Po złożeniu wniosku i opłaceniu stosownej opłaty, należy oczekiwać na odbiór certyfikatu energetycznego. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od urzędu oraz terminu złożenia wniosku.
W ostatnim czasie pojawiło się wiele serwisów oferujących "szybkie" wystawianie świadectw energetycznych w ciągu 24 lub 48 godzin, a to wszystko bez konieczności osobistych oględzin przez specjalistów. Spowodowało to rosnące zaniepokojenie wśród właścicieli nieruchomości, którzy zastanawiają się, czy takie praktyki są zgodne z prawem, ponieważ świadectwa te opierają się tylko na parametrach instalacyjnych i cieplnych.

Eksperty zauważa, że osobom uprawnionym trudno będzie rzetelnie ocenić rzeczywisty stan nieruchomości, jeśli w ogóle nie mają dostępu do obiektu. Bazowanie jedynie na dokumentacji budowlanej może być niewystarczające, ponieważ stan faktyczny budynku często różni się od tego, co wynika z projektu. W związku z tym, takie "szybkie" świadectwa mogą być wątpliwej jakości.

Co ciekawe, przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie precyzują dokładnie jak powinno się sporządzać takie świadectwo. W artykule 4 wspomnianej ustawy jedynie wskazuje się, że świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być przygotowywane na podstawie odpowiedniej metodologii, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 15 tej samej ustawy.

Oferowane przez niektóre serwisy rozwiązania mogą być interesujące szczególnie dla osób, którym zależy jedynie na uzyskaniu dokumentu, bez głębszego zrozumienia jego rzetelności.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny zawiera wiele ważnych informacji dotyczących energetycznej charakterystyki danego budynku. W szczególności, dokument ten zawiera:

 • Klasyfikację energetyczną budynku
Certyfikat energetyczny określa klasę energetyczną budynku na podstawie jego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Skala ta obejmuje litery od "A" do "G", gdzie "A" oznacza najbardziej energooszczędny budynek, a "G" – najmniej energooszczędny.

 • Zużycie energii i emisję CO2
Certyfikat energetyczny zawiera również informacje o rocznym zużyciu energii oraz emisji dwutlenku węgla (CO2) przez budynek. Dane te pozwalają na oszacowanie kosztów eksploatacji budynku oraz wpływu jego użytkowania na środowisko.

 • Wykorzystane źródła energii
W certyfikacie energetycznym znajdują się również informacje na temat źródeł energii wykorzystywanych w budynku, takich jak np. gaz, olej opałowy, energia elektryczna czy energia cieplna. Dzięki tym danym można określić, które źródła energii są najbardziej ekonomiczne oraz czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii.

 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
Ostatnim elementem certyfikatu energetycznego są zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. W dokumencie znajdują się informacje na temat możliwych usprawnień, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii oraz emisję CO2 przez budynek. Wskazówki te pozwalają na wybór najbardziej opłacalnych działań, które pozwolą na oszczędność energii i pieniędzy przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

Świadectwo energetyczne – wzór

Dlaczego certyfikat energetyczny jest ważny?

Posiadanie certyfikatu energetycznego jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim, certyfikat energetyczny informuje o efektywności energetycznej danej nieruchomości, co może mieć wpływ na jej wartość rynkową. Nieruchomości o lepszej klasyfikacji energetycznej są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców, ponieważ zapewniają niższe koszty związane z zużyciem energii. Z drugiej strony, nieruchomości o niższej klasyfikacji energetycznej mogą wymagać inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, co może wpłynąć na ich wartość rynkową.

Certyfikat energetyczny jest również ważny z punktu widzenia ochrony środowiska. Efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych czynników wpływających na emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. Poprawa efektywności energetycznej nieruchomości może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Oprócz tego, posiadanie certyfikatu energetycznego jest również obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, właściciel musi przedstawić certyfikat energetyczny potencjalnemu nabywcy lub najemcy.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że posiadanie certyfikatu energetycznego jest ważne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i środowiskowego.

Jakie budynki wymagają świadectwa energetycznego?

Według ustawy Prawo budowlane, certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynków i ich części, które są przeznaczone na:

 1. cele mieszkalne - w tym domów jednorodzinnych, mieszkań w blokach, mieszkań w kamienicach, apartamentów,
 2. cele użyteczności publicznej - w tym szkół, przedszkoli, szpitali, biur, centrów handlowych,
 3. cele przemysłowe - w tym zakładów produkcyjnych, magazynów.

Przykłady budynków, dla których wymagany jest certyfikat energetyczny to np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, szkoły, przedszkola, biurowce, centra handlowe, hotele, zakłady produkcyjne, magazyny itp.

Nowe zmiany w ustawie o certyfikatach energetycznych od 2023 roku.

Wprowadzone zmiany prawne obejmują obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem oraz domów jednorodzinnych.

Wymagana jest także kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym tych o mocy ponad 70 kW.

Właściciel lub zarządca budynku musi regularnie poddawać budynki kontroli technicznej systemu ogrzewania lub klimatyzacji, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz ich mocy. Częstotliwość kontroli zależy od mocy kotłów i źródeł ciepła oraz sumarycznej nominalnej mocy cieplnej systemu:

 1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 4. co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

Ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:


 1. dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
 2. połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Ponowna kontrola nie jest wymagana w przypadku, gdy od czasu jej przeprowadzenia nie było żadnych zmian w systemie lub w charakterystyce energetycznej budynku.


Zgodnie z nowymi przepisami, inwestorzy, w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni, muszą dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206


Często zadawane pytania dotyczące certyfikatów energetycznych.

Bibliografia

Materiał przygotowany został przy użyciu strony internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej. Ta strona jest cennym źródłem informacji na temat świadectw charakterystyki energetycznej, które odgrywają kluczową rolę w sektorze energetycznym. Świadectwa charakterystyki energetycznej dostarczają istotnych danych dotyczących zużycia energii, efektywności energetycznej i środowiskowych aspektów produktów i urządzeń.
Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla swojego obiektu? Zostaw zgłoszenie poniżej i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Cookie
Korzystanie z serwisu psychopomoc24.pl oznacza zgodę na politykę prywatności i akceptcję regulaminu. Twoje dane i cookies będa zapisywane w celu personalizacji reklam. Pamietaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowejOK, Zamknij.
Cookie
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.